Verksamhetsidé

Hos Aliva

  • har familjehemmet den viktigaste rollen 
  • erbjuder familjehemmet det placerade barnet/ungdomen trygga anknytningspersoner
  • möter familjehemet varje barn/ungdoms olika problematik samt behov där vår ambition är att hitta den mest fungerande lösningen för varje enskild individ.

Barnet eller ungdomen ges en ny möjlighet att växa upp i ett familjesammanhang där omvårdnad, känslomässig tillgänglighet, trygga vardagsrutiner och roliga aktiviteter blir till en hjälp när det ska bygga nya tillitsfulla relationer och anknytningar.

Som familjehemsföräldrar hos Aliva familjehem ställs det höga krav på familjehemsföräldrarnas förmåga och kompetens det är nödvändighet att de kan skapa en känslomässig relation till den placerade barnet/ungdomen, ha ett reflekterande sinnelag, härbärgera känslostormar och konflikter samt kunna reflektera över sitt eget förhållningssätt.

Familjehemmen är noga utredda utifrån Nya Kälvestenintervjun eller BRA-Famn- och inför varje placering sker det en noggrann matchning innan barnet/ungdomen placeras.